پرش لینک ها

پلتفرم کادوسا، یک ابزار بازی‌ وارسازی است که برای ارتقای افراد و تیم‌ها در سازمان هایی با هر اندازه بسیار مناسب است. این ابزار به همه تیم ها و واحد ها، کمک می‌کند تا حس دیده شدن و مورد تقدیر قرار گرفتن در آن ها ارضا شود ، تا با انگیزه بیشتری به کارشان ادامه دهند. با کادوسا تجربه کنید چگونه تیم شما را به بهترین شکل به حرکت در می آید. تیم خود را با استفاده از نرم افزار گیمیفیکیشن ، به انجام بهتر کارهایشان ترغیب کنید. این نرم افزار می تواند با روشی جذاب و پایدار، تیم شما را برای رسیدن به اهداف جدید الهام بخشد. به وسیله این نرم افزار می توانید از تنظیم هدف های قابل اندازه گیری و پاداش دادن به تیم خود برای دستیابی به آن هدف ها استفاده کنید.

© ۲۰۲3 ارائه شده در کادوسا

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.